Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledige stillinger

Kirketjener(e)

2 stillinger som kirketjener ved Karlslunde og Karlstrup kirker er ledige pr. hhv 1. Oktober 2022 og 1. November 2022.

Ved kirkerne er der et kirketjenerteam på 3 medarbejdere. Grundet pensionering søger vi to nye kollegaer.

Vi søger en ny kirketjener på 30 timer ugentligt pr. 1. oktober 2022. Og en ny kirketjener på 37 timer ugentligt pr. 1. november 2022. Arbejdstiden vil være placeret på 5 af ugens dage både dag, aften, weekend og helligdage.

Kan du både systematisere din arbejdsuge og glæde dig over at systemet ændres?

Og trives du i en afvekslende og uforudsigelig arbejdsdag, er det dig vi søger.

Kirketjeneren har disse opgaver og vi forventer, at du kan:

gøre rent og løse håndværksmæssige småopgaver
gøre tjeneste i kirkerne ved kirkelige handlinger og gudstjenester
købe ind, lave mad og forberede møder og arrangementer
være en del af et team og løse opgaver selvstændigt
arbejde med gængse it-programmer
føre tilsyn med kirker og sognegårde
og at du har egen bil
Karlslunde Sogn har 2819 og Karlstrup Sogn har 3344 indbyggere og sognene er kendetegnet ved at have mange forskellige kirkelige aktiviteter. De to sogne har indgået et samarbejde om fælles team af kirketjenere.

Vi er en arbejdsplads med 18 medarbejdere og mange forskellige aktiviteter. Vi arbejder for en arbejdsplads med sammenhængskraft på tværs af de mange fagområder, som er repræsenteret i personalegruppen. Derfor afholdes ugentlige kalendermøder og forskellige personalearrangementer. Vi søger en medarbejder, som har lyst til at engagere sig på arbejdspladsen, samarbejde bredt og være med til at udvikle Karlslunde og Karlstrup kirker i den retning, som menighedsrådene har sat.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved begge sogne i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådene har indgået/indgår.

Ansættelse sker ved Karlslunde Sogns Menighedsråd beliggende Hovedgaden 24, 2690 Karlslunde.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Der ansættes med 3 måneders prøvetid.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 282.420,25 kr. – 364.174,40 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 282.420,25 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.651,44 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 1.247,51 kr. (nutidskroner) pr. år.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 282.420 kr. ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Hanne Hagen på telefonnummer 4052 4060 eller til daglig leder Christine Feddersen på telefonnummer 29319122. Du kan også skrive e-mail til os på 7200fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Karlslunde Sogn, Hovedgaden 24, 2690 Karlslunde eller på mail til 7200fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 22. august 2022. Skriv venligst hvilken af stillingerne, du søger.        

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 36.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.